Welkom

Op de website van Fijnenberg Monumenten Advies

Bureau voor Restauratie, Verbouw en Onderhoud

Restauratie

Door jarenlang ervaring in restauratie van kerken, kastelen, vestingwerken, boerderijen en panden, met diverse bestemmingen is een breed inzicht verkregen in de restauratie. Naast restauratie is er ruime ervaring opgedaan in het herbestemmen van monumentale panden. Isolatie en ventilatie krijgen daarbij aandacht.

Verbouw

Steeds vaker komt het voor dat monumentale panden worden verbouwd in combinatie met uitbreidingen. Met respect voor het pand wordt in overleg met de opdrachtgever gekeken of de uitbreiding en aanpassing in de sfeer van het pand moet plaatsvinden of dat er een moderne vormgeving gewenst is.

Onderhoud

Voor het behoud van gebouwen is goed onderhoud essentieel. Voor Rijks- en Gemeentelijke monumenten kan vaak gebruik worden gemaakt van subsidieregelingen zoals b.v. de BRIM. Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is geregeld overleg over materiaal keuzes en subsidiemogelijkheden. Met herstelwerkzaamheden in houtconstructies, dakwerken, stukadoorswerken en natuursteenwerken is jarenlange ervaring opgedaan.

Over Fijnenberg Monumenten Advies

Even voorstellen…

Mijn naam is Henk Fijnenberg, geboren in Amersfoort als zoon van een aannemer. Na een langdurig dienstverband bij een van de meest toonaangevende architectenbureaus in Nederland startte ik in 2015 mijn eigen adviesbureau.

Gedurende de afgelopen decennia heb ik veel ervaring opgedaan in de restauraties van kerken, kastelen, woongebouwen, boerderijen etc. Ook heb ik ruime ervaring in het ombouwen van monumentale panden tot woningen en appartementen, dit tevens in combinatie met nieuwbouw, met aandacht voor isolatie en ventilatie.

Naast restauratie en verbouw beschik ik over kennis op het gebied van onderhoud van monumenten, waaronder dakdekkerswerk, steen-, natuursteen- en houtconstructies zowel als stukadoorswerk.

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.